یک رسانه آمریکایی به نقل از منابع خود در کاخ سفید خبر می دهد که رئیس جمهور آمریکا که هنوز نتوانسته جنگ تجاری با متحدان غربی اش را ...

ادامه خبر