همیشه خودروها و نحوه حفاظت از مقامات کشورهای جهان از جذابیت بالایی برخوردار بوده است که از این دست می توان به گزارش سی ان ان از محافظان دونده کیم جونگ اون اشاره کرد که تبدیل به خبر اول بسیاری از رسانه های جهان و ایران شد.

ادامه خبر