رئیس شورای عالی نظارت کانون صرافان از وجود حباب 20 درصدی در قیمت سکه خبر داد.

ادامه خبر