دونالد توسک، رئیس شورای اروپا و رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا به کمیسیون این اتحادیه برای حمایت از منافع اروپایی ها در برابر تحریم های ایالات ...

ادامه خبر