با اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز از سوی دولت، اکنون زمزمه های آغاز به کار مجدد صرافی ها با مکانیزم های جدید شنیده می شود؛ البته بازار ارز هم آرام ...

ادامه خبر