رئیس اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی شاپ از افزایش قیمت بستی خبر داد و تصریح کرد: عرضه قلیان در واحدهای صنفی زیرمجموعه این اتحادیه ...

ادامه خبر