گروه خودروسازی بهمن برای اولین بار فروش ویژه هاوال H2 را آغاز خواهد نمود.

ادامه خبر