مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران عنوان می کنند بخش عمده متقاضیان بالفعل در بازار مسکن به دنبال املاک قیمت مناسب برای تامین ...

ادامه خبر