اگرچه وزارت راه و شهرسازی درخواست افزایش رقم وام مسکن به 200 میلیون را داده بود، اما احتمال می رود شورای پول و اعتبار با توجه به کسری ...

ادامه خبر