پس از روزها افزایش قیمت در بازار، روز گذشته شاهد ثبات در بازار میلگرد بودیم. با آغاز اولین روز از اردیبهشت ماه، بازار میلگرد به ثبات قیمتی ...

ادامه خبر