یک عضو شورای شهر تهران استعفای شهردار تهران را تایید کرد.

ادامه خبر