سخنگوی شرکت ملی نفتکش : طبق گمانه زنی ها غواصی اصلی حدود ۶ تا ۸ هفته به طول می انجامد در این مرحله کپسول بسیار بزرگی را که ...

ادامه خبر