رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق هسته ای ایران( برجام) انتقاد کرده و گفته است که این یکی از بدترین توافق هایی بوده که تاکنون دیده است.

ادامه خبر