معاون نظارتی بانک مرکزی که پیش از این از ادغام دو موسسه مهر اقتصاد و ثامن در بانک انصار خبر داده بود، اعلام کرد که در ادامه این روند، سه موسسه ...

ادامه خبر