وکیل حمید بقایی از بازداشت موکل خود خبر داد.

ادامه خبر