میرمحمود موسوی شایعات درباره برادر خود میرحسین موسوی را تکذیب کرده و می گوید میرحسین در سلامت است.

ادامه خبر