باشگاه پرسپولیس امروز در حضور رئیس سازمان لیگ از لوگو جدید خود رونمایی کرد.لوگو جدید باشگاه پرسپولیس مثل همان لوگو قبلی است، تنها با این تفاوت كه داخل یك سپر قرار گرفته و شباهت جزئی با لوگو باشگاه آرسنال انگلیس پیدا كرده است.