نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران معتقد است نگاه دولت ها در ایران نسبت به نرخ ارز همواره اینگونه بوده که باید این نرخ پایین ...

ادامه خبر