سخنگوی قوه قضاییه گفت:گزارشی درباره مرگ مشکوک آیت الله هاشمی از سوی خانواده و شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه نیامده است.

ادامه خبر