شعله های آتش در نفتکش سانچی از لحظاتی پیش دوباره فوران کرد.

ادامه خبر