تسهیلات گیرندگان تعاونی منحل شده فرشتگان برای پرداخت اقساط در مواردی با تخلف شعب کاسپین مواجه اند. بر خلاف بخشنامه اعلامی این ...

ادامه خبر