معاون فروش و بازاریابی کرمان موتور از برنامه ریزی برای تولید دو خودروی النترا و توسان در ایران خبر داد.

ادامه خبر