دوشنبه هفته قبل بود که رئیس جمهور دستور پرداخت سود سهام عدالت را صادر کرد، اما با گذشت 5 روز، هنوز برخی بانکها سود را به حساب مشمولان واریز ...

ادامه خبر