بر اساس آخرين اعلام اپراتور سوم تلفن همراه، پيش ثبت نام سيمكارت هاي رايتل با کد 920 و 921 در کرج در نيمه دوم آذرماه آغاز ميشود و به مرر سيم کارت به مردم اعطا خواهد شد. سيمکارت هاي اپراتور سوم تلفن همراه با نام «رايتل» و رنگ سرخابي تيره با سبز فسفري به بازار مي آيند.
طبق آخرين زمان بندي، عرضه اين سيمكارت ها در كرج از اواسط ماه جاري و براي مشتركان تهراني از اواخر همين ماه يا اوايل دي ماه آغاز مي شود، البته در تهران محدوديت هايي از لحاظ فضاي شهري وجود دارد که به گفته مسوولان اين اپراتور در حال برطرف شدن است. مجوز اپراتور سوم براي ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه به شركت تامين تله كام اعطا شد كه براي اين اپراتور يك دوره حفاظت دو ساله در نظر گرفته شده است و تا قبل از پايان اين دوره، اپراتورهاي ديگر كشور مجاز نيستند خدمات نسل سوم تلفن همراه را ارائه كنند. اين اميدواري وجود دارد كه اين اپراتور كه به عنوان سومين اپراتور تلفن همراه، پروانه فعاليت در عرصه ارتباطات كشور را دريافت كرده، تا پايان دوره دو ساله حفاظتش، بازار اصلي فعاليت خود را به دست آورده و اين فرصت طلايي را از دست ندهد.

مديرعامل رايتل در اين باره گفته است: آمادگي داريم در کرج به مقداري که سيم کارت ثبت نام کنيم، به طور نامحدود سيم کارت بدهيم؛ اكنون تعدادي سيم کارت در كرج در دست مردم است، اما براي دادن سيم کارت بايد تمام مقدمات از جمله شبکه فروش و خدمات پس از فروش آماده شود. فرنگ يادآور شده است: ظرفيت شبکه به گونه اي است که در ابتداي کار، تمامي سرويس هاي نسل 3 از جمله تلفن تصويري، اينترنت را خواهيم داد. وي در پاسخ به اين سوال که چگونه اينترنت 512 کيلوبايت به ثانيه ارائه خواهيد داد، گفت: همان گونه که ساير اپراتورها باند وسيع ارائه داده اند. او درباره قيمت سيمکارت هاي اپراتور سوم، گفته است: قيمت سيم کارت در بسته هايي که براي بسته زمستانه ارائه ميشود، ارائه خواهد شد؛ مسلما تعرفه اي که اعلام شده تعرفه نرمال است، اما آنچه براي ابتداي لانچ خواهد بود، طرح هاي تشويقي است.

اما معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اين باره به ايسنا تاكيد كرد: اپراتور سوم تلفن همراه (رايتل) مطابق پروانه نميتواند بيشتر از 72 ساعت از زماني كه از مردم پول ميگيرد، مشترك را براي دريافت سيم كارت منتظر نگه دارد. لطف الله سبوحي اظهار كرد: رايتل پيشنهاد تعرفه مكالمات خود را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي فرستاده است و مجموعه بررسي هاي فني و اقتصادي سازمان مشغول بررسي اين تعرفه ها هستند. او با بيان اينكه خود اپراتور رايتل اين اختيار را دارد كه در قالب تعرفه تشويقي كارش را شروع كند، گفت: سقف قيمت سيم كارت اپراتور سوم مشابه پروانه مخابرات و اپراتور دوم است، يعني براي سيمكارت هاي اعتباري حداكثر 200 هزار ريال و براي سيمكارت هاي دائمي حداكثر 120 هزار تومان بدون احتساب ماليات است. معاون بررسي هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با بيان اينكه در اين فضاي رقابتي سيمكارت عملا قيمتي ندارد، تاكيد كرد: رايتل اين اختيار را دارد كه سيمكارت هايش را در اين سقف واگذار كند. سبوحي تصريح كرد: هر زماني كه اپراتور سوم تلفن همراه آماده ي واگذاري باشد، بايد ثبت نام كرده و پول دريافت كند و هر زماني كه پول را از مردم دريافت كند، ظرف 72 ساعت بايد سيم كارت را به مشترك تحويل بدهد.


افزايش واردات گوشي تلفن همراه به کشور

ميزان واردات گوشي تلفن همراه در هشت ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 43/40 درصد به لحاظ وزني رشد داشته است. در حالي که در هشت ماه سال گذشته ميزان واردات گوشي تلفن همراه به كشور200 تن به ارزش 20 ميليون دلار بوده است، اين ميزان در مدت مشابه سال جاري به 280 تن به ارزش 41 ميليون دلار رسيده که بر اين اساس 43/40 درصد از نظر وزني و 10/105 درصد از نظر ارزشي افزايش داشته است.عمده ترين مبادي واردات گوشي تلفن همراه به كشور در اين مدت، منطقه آزاد چابهار، امارات متحده عربي و چين بوده است كه ميزان واردات از منطقه آزاد چابهار 139 تن به ارزش 19 ميليون و 539 هزار دلار بوده و بر اين اساس به لحاظ وزن، 41/50 درصد و به لحاظ ارزش 23/47 درصد از سهم كل واردات گوشي تلفن همراه را به خود اختصاص داده است. همچنين ميزان واردات گوشي تلفن همراه از امارات متحده عربي در اين مدت، 112 تن به ارزش 17 ميليون و 955 هزار دلار بوده كه اين كشور از نظر وزني 75/40 درصد و به لحاظ ارزشي 40/43 درصد از سهم كل واردات گوشي تلفن همراه را به خود اختصاص داده است. در هشت ماه سال جاري همچنين 13 تن گوشي تلفن همراه به ارزش يک ميليون و 641 هزار دلار از چين خريداري کردهايم که به لحاظ وزني 88/4 درصد و به لحاظ ارزشي 97/3 درصد از سهم كل واردات گوشي تلفن همراه به كشور را به خود اختصاص داده است. درمورد ساير كشورها نيز ميزان واردات گوشي تلفن همراه در هشت ماه سال، 12 تن به ارزش دوميليون و 237 هزار دلار بوده كه از نظر وزني 96/3 درصد و از نظر ارزشي 41/5 درصد از سهم كل واردات گوشي تلفن همراه را نشان ميدهد.يكشنبه 20 آذر 1390