برخی رسانه های خبری از آغاز همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق در صبح روز دوشنبه خبر دادند.

ادامه خبر