رییس سازمان خصوصی سازی از واریز قطعی  نخستین مرحله سود سهام عدالت به مبلغ ۶۵ تا ۱۵۰ هزار تومان تا پایان شهریور خبر داد.

ادامه خبر