طی 25 سال گذشته 38 میلیارد دلار برای واردات دانه های روغنی و روغن از کشور خارج شده است. این خروج ارز دولت را به صرافت انداخت که ...

ادامه خبر