یکی از چالش  برانگیزترین مواردی که در مجمع عمومی سالانه در مورد آن تصمیم گیری می شود، مقدار و زمان بندی پرداخت سود تقسیمی است. مبلغ سودهای ...

ادامه خبر