کاخ سفید به دنبال دریافت گزارش هایی درباره وجود یک بسته مشکوک، بسته شد.

ادامه خبر