رئیس جمهوری آمریکا درباره قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کره شمالی اظهارنظر کرد.

ادامه خبر