معامله گران بورس تهران امروز در حالی معاملات پرحجم را به نظاره نشستند که گروه  فلزات اساسی و شوینده ها با وجود غلبه عرضه بر ...

ادامه خبر