یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: از این پس، سپرده گیری و تسهیلات دهی تعاونی های اعتبار صرفا قرض الحسنه خواهد بود و اجازه تاسیس شعبه هم ندارند.

ادامه خبر