یک دانشجوی رشته طراحی در هنگکنگ به مناسبت درگذشت مدیرعامل شرکت اپل- استیو جابز - تصویر وی را به صورت سایه در لوگوی شرکت اپل طراحی کرد.به گزلرش سافتگذر؛ طراحی این دانشجوی 19 ساله بلافاصله در اینترنت منتشر شد.این دانشجو اهل هنگکنگ گفته است که روزنامههایی از کشورهای آمریکا و آلمان برای خرید حق امتیاز این لوگو با او در حال مذاکره هستند.


[/CENTER]