قطعا غلیان احساسات گستردهای از ستایش و اندوه در مرگ "استیو جابز" بوجود آمده است. بنیانگذار اپل، که در عصر روز چهارشنبه در سن 56 سالگی درگذشت. کسی که یکی از با نفوذترین مردان زمان خودش نامیده شده است.

به گزارش سافتگذر؛ اما "ریچارد استالمن"، که جنبش نرمافزار آزاد را در دهه 1980میلادی با پروژه گنو (GNU Project ) راهاندازی کرد، دارای یک دیدگاه تا حدودی متفاوت بر روی شغل و تاثیر و نفوذ "استیو جابز" است.

"ریچارد استالمن"، این هفته در وبلاگ شخصی خود مطلب جدیدی را اضافه و درباره "استیو جابز" اظهار نظر عجیب و شرمانهای کرد:


استیو جابز - از پیشگامان کامپیوتر به عنوان یک زندان خودساخته مطبوع، که برای قطع احمقها از آزادی خود طراحی شده بود - مرد.

همانطور که "هارولد واشنگتن"، شهردار شیکاگو دیلی، شهردار سابق فاسد، گفته است: "من خوشحالم نیستم که استیو جابز مرده، اما من خوشحالم که او رفته است." هیچ کس سزاوار به مرگ نیست، حتی مردن به جرم اعمال شیطانی بزرگ. اما ما همگی سزاوار پایان نفوذ بدخواهانه جابز در محاسبات مردم بودیم.

متاسفانه که نفوذ وی به رغم عدم حضورش ادامه مییابد. ما فقط میتوانیم امیدوار باشیم جانشینان او، که به عنوان تلاش در میراث او به کار خود ادامه میدهند، کمتر موثر و موفق باشند.
شاید جای تعجب نداشته باشد که استالمن این را درباره شغل "استیو جابز" احساس میکرده است، با توجه به گذشته استالمن و دیدگاههایش درباره نرمافزار آزاد.

اما اظهارات جدید وی به شدت توسط دیگران مورد حمله قرار گرفته است. "استیون جی وان نیکولز" در وبلاگش در جواب استالمن میگوید: "من خوشحالم بگویم که اکثریت قریب به اتفاق از استفادهکنندگان نرم افزار، منبع باز را قبول ندارند با تصویری که استالمن کوتوله و کوته فکر در ذهن میپروراند. "

او میافزاید : "استالمن میخواست با استفاده از مناسبت مرگ جابز، ضربهای با مشت عمومی در نرم افزار اختصاصی ایجاد کند، اما نه استالمن و نه آنهایی که از او بزرگترند، نمیتوانند نرمافزار آزاد را در عالم واقع و خارج ایجاد کنند.