به فاصله يك روز پس از حضور چشمگير مردم ايران در مراسم تشييع پيكر آيت الله هاشمي رفسنجاني، فرزند مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني ...

ادامه خبر