فرزندان علی کریمی با لباس بارسلونا در تمرین پرسپولیس/عکس

علی کریمی روز گذشته هاوش و هیرسا را با خودش به تمرین پرسپولیس برده بود.