كشتي جنگي"ليتورال" (LCS)، نوع جديدي از خانواده شناورهاي سطحي در نيروي دريايي آمريكا به شمار ميرود
"ال.سي.اس" نمونهاي از نسل آينده شناورهاي سطحي رزمي ايالات متحده تحت عنوان DDX است كه داراي قابليت مانور بسيار بالا و ساختاري شبكهاي، مركب است.

اين شناور به منظور انجام عمليات در آب هاي كم عمق طراحي شده و قادر است بر ضد تهديدات ساحلي و جنگ هاي "نامتقارن" مانند مينهاي دريايي، زير درياييهاي ديزلي (با صداي كم)، قايقهاي تندرو و قايق هاي حامل مواد منفجره وارد عمل شود.

در ماه مه سال 2004 ميلادي، وزارت دفاع ايالات متحده و نيروي دريايي اين كشور اعلام كردند كه دو تيم جداگانه از دو شركت معروف، يعني" لاكهيد مارتين" و "جنرال ديناميكز" براي طراحي و ساخت نخستين نمونه از "فلايت O" يا اولين نسل از شناورهاي LCS انتخاب شدهاند.

در دسامبر سال 2004 ميلادي شركت "لاكهيد مارتين" قرار داد ساخت اولين كشتي LCS بنام "يو.اس.اس.فريدوم" را امضا كرد و عمليات ساخت آن را از ژوئن سال 2005 ميلادي و در كارخانه كشتيسازي "مارينتا مارين" در ايالت "ويسكانسين" آغاز كرد.

براساس برنامه زمانبندي شده، كشتي در ماه سپتامبر2006ميلادي به آب انداخته خواهد شد و در سال 2007 ميلادي وارد خدمت ميشود.

بندر"سن ديه گو" درايالت كاليفرنيا به عنوان پايگاه اصلي اين شناورجديد در نظرگرفته شده است، همچنين قرار است شركت "لاكهيد مارتين" در سال 2008 ميلادي، ساخت سومين شناور از اين نوع يا "LCS3"را آغاز كند.

شركت "جنرال ديناميكز" نيز در اكتبر سال 2005 ميلادي موفق به اخذ قرارداد ساخت دومين نمونه از شناور LCS به نام "يو.اس.اس.اينديپندنس" شد و كار ساخت اين كشتي را در ماه ژانويه 2006، در كارگاه كشتيسازي "آستال" واقع در شهر"موبايل" ايالت "آلاباما" آغازكرد.

اين شركت چهارمين فروند از اين نوع شناور يا "LCS4" را نيز خواهد ساخت. قرار است اين دو شناور در سالهاي 2008 و 2009 ميلادي وارد خدمت نيروي دريايي ايالات متحده شوند. سفارش ساخت 9فروند شناور "فلايت 1" يا دومين نسل از شناورهاي LCS براي سالهاي 2008 و 2009 ميلادي داده شده و اين كشتيها طي سالهاي 2010 تا 2012 ميلادي به خدمت نيروي دريايي ايالات متحده در خواهند آمد.

تعداد نهايي كشتيهاي LCS هنوز تعيين نشده اما گمان ميرود تعداد آنها بين 56 تا بيش از 60 فروند باشد.

تيم مجري شركت "لاكهيد مارتين" عبارتند از: كارخانه كشتيسازي "مارنيته مارين"، كارخانه كشتيسازي "بولينگر"، شركت معماران دريايي "گيبز و كوكس"، كارگاه هاي كشتيسازي" لزار" از اسپانيا و "بلوهم و واس".

اجرا كننده قرارداد ساخت LCS كمپاني"جنرال ديناميكز" نيز شركت "بس ايرون ووركز" واقع در شهر" بس" در ايالت "مه ين" است.

اعضاي عمده تيم سازنده كشتي كمپاني" جنرال ديناميكز" عبارتند از: شركت "آستال يو اس آ"، " بي.اي.ايي.سيستمز"، دريايي "آپلايد فيزيكز كورپوريشن"، " سي اي ايي مارين سيستمز "، " نورت روپ گرومن الكترونيك سيستمز "، " جنرال ديناميكز آرمامنت اند تكنيكال پروداكترز"، " جنرال دينا ميكز الكترونيك بوت "، "جنرال دينا ميكز ادونسد انفورميشن سيستمز" و "جنرال ديناميكز كانادا".

در آوريل سال 2005، نيروي دريايي آمريكا قرارداد مطالعاتي را با شركت" لاكهيد مارتين" براي ايجاد تغييراتي در شناور LCSامضاء كرد.

اين تغييرات به دليل فروش اين شناورها به نيروي دريايي اسراييل اجرا ميشود و تغييرات مورد نياز نيروي دريايي اسرائيل شامل سيستم پرتاب عمودي موشك هاي "باراك" است.

طرح كشتي جنگي ليتورال
هرچند طراحي ساخت شناورهاي LCSكاملاً با هم متفاوتاند اما هر دو شناور كاملاً نيازهاي تكنيكي را برآورده ميكنند.
در هر دو طرح دستيابي به سرعت بيش از 40 نات (8/74 كيلومتر) و برد بيش از 3500 مايل (5/5631 كيلومتر) مد نظر است.

شناور طراحي شده "لاكهيد مارتين" داراي سرعت بسيار بالا و بدنه اي دو تكه است و طرح شركت "جنرال ديناميكز" با سه بدنه، بسيار مستحكم و متصل به هم است.

سازههاي دريايي در هر دو طرح با تجهيزات و خدمه براي انجام ماموريتهاي LCS و ماموريت هاي ويژه سازگار است.

اگر چه برنامه به حركت درآوردن يك پرنده يا شناور در دو طرح LCS با هم فرق دارد اما طرح هاي هر دو شركت قادر به پرتاب يا به حركت درآوردن، كنترل و بازيافت وسايل نقليه هوايي يا دريايي براي محدودههاي زماني طولاني هستند، همچنين در هر دو طرح نگاه متفاوتي به گنجايش فضاي داخلي وجود دارد.

اين طرح ها شروعي است براي دستيابي به نسل دوم شناورهاي LCSيا "فلايت 1" كه براساس تجربيات بدست آمده از برنامه" فلايت0" ساخته ميشود.

در هر دو طرح سرعت نهايي 74 تا 93 كيلومتر در ساعت – در صورت بيرون ماندن بخش عمده بدنه از آب- در نظر گرفته شده است.

در طرح شركت "لاكهيد مارتين" ارتفاع بخش داخلي بدنه كشتي بلند در نظر گرفته شده است درحاليكه درطرح "جنرال ديناميكز" با جهش شناور به طرف بالا، از سطح زير آب بدنه كشتي كاسته ميشود. شكل بدنه كشتي در هر دو طرح تحولي اساسي پيدا كرده و تكامل يافته است.

تواناييها و امكانات داخلي كشتي جنگي" ليتورال"
آبخور3 متري كشتي باعث شده تا اين كشتي قادر باشد در آب هاي بسيار كم عمق ساحلي نيز به عمليات بپردازد.

اين شناور داراي حداكثر 93 كيلومتر سرعت و 2 هزار و 778 كيلومتر برد در حالت حداكثر سرعت و 7 هزار و963 كيلومتر برد با حداقل سرعت 37 كيلومتر در ساعت است.

كشتيهاي LCS همچنين داراي يك فروند هليكوپتر با سكوي فرود و آشيانه ويژه است.
هليكوپتر و يك فروند پرنده بدون سرنشين ميتوانند از اين سكوي شناور براي پرواز يا فرود استفاده كنند. اين وسايل پرنده در شرايط طبقهبندي شده شماره 5 دريا (در حالتي كه سرعت باد در حدود 50 كيلومتر و ميانگين بلندي امواج بين 2 تا 3 متر باشد) قادر به برخاستن از كشتي LCS هستند.

اين كشتي توانايي استفاده از قايقهاي كوچك، مانند قايقهاي سريعالسير 12متري در شرايط شماره 4 دريا (كه ارتفاع امواج بيش از 5/1 متر و سرعت باد در حدود 40 كيلومتر باشد) را دارد.

كشتي LCS بين 15 تا 50 نفر خدمه دارد و وسايل يك سفر يا ماموريت دريايي 21 روزه را با خود حمل ميكند. ماموريت تعدادي از خدمه كشتي انجام عمليات ويژه است.

يكي از تواناييهاي مهم LCS استفاده از هواپيما و قايقهاي بدون سرنشين مجهز به رادار، دوربين مادون قرمز و دوربين ويدئويي (مانند شناور سطحي بدون سرنشين" اسپارتان" براي عمليات شناسايي است.

سامانههاي عملياتي شناور جنگي ليتورال
سامانههاي عملياتي در كشتيهاي "ليتورال" قابليت تعويض پس از يك دوره 24 ساعته كاري را دارند.

شركت "نورث روپ گرومن" براي طرح خود مجموعه هماهنگ و يكپارچهاي از سامانههاي عملياتي را برگزيده است كه عبارتند از: سيستمهاي مين پخش كني و جمعآوري آن (MIW)، تسليحات ضد زيردريايي (ASW) و تسليحات ضد سطحي (SUW).

احتمالاً بخشي از سامانههاي عملياتي در محفظههاي نگاه دارنده استاندارد نگهداري شده و بخشي از آنها در پالتهاي ويژه به شناورها منتقل ميشوند.

سامانههاي عملياتي مذكور به شبكهاي از سيستم هاي شناور متصل بوده و با ديگر سامانههاي مشابه در ديگر كشتيهاي سطحي و هواپيماها در ارتباط خواهند بود.

سامانه ضد زير دريايي كشتي "ليتورال" عبارت است از:
سيستم شكار مين كنترل از راه دور AN/WD-1 ، مجموعه دستگاه سونار رديابي مين از نوع AN/AQS=20A ، سيستم مينروبي سطحي از نوع هوابرد (محمول هليكوپتر)، سيستم مين يابي ليزري هوابرد و سيستم هوابرد خنثيسازي مين.
سامانه ضد زير دريايي در برگيرنده سيستم پيشرفته آرايش نظامي (ADS) ساخت يكي از شركت هاي "لاكهيد مارتين" است.

ADS يك سيستم شناسايي پژواك شناختي سريع آرايش سطحي محسوب ميشود. سامانه ضد زير دريايي LCS همچنين شامل يك سيستم چند منظوره سطحي قابل كشش به وسيله شناور در آب و يك سيستم كنترل از راه دور قابل كشش در آب بوسيله هليكوپتر MH-60R يا شناورهاي سطحي بدون سرنشين است.

سامانه ضد سطحي كشتي "ليتورال" شامل يك توپ 30 ميليمتري و يك سيستم موشك انداز است.

بدنه سه قسمتي "جنرال ديناميكز"
بدنه و بخش سه قسمتي خدمه بوسيله تيم طراحي شركت "جنرال ديناميكز" پيشنهاد شد.

طولبدنه 8/127متر، عرض آن4/28 متر و ظرفيت جابجايي شناور 2 هزار و 637تن است. بدنه مذكور براساس طرح شركت "آستال" براي قايقهاي مسافري فري "بنچيجيگوااكسپرس پسنجرز" ساخته خواهد شد.

سيستم ديدهباني دريايي مادون قرمز بر روي پل فرماندهي كشتي تعبيه شده و توپ اصلي 57 ميليمتري "بوفورز" برروي آن قرار دارد. همچنين پرتاب كننده موشكهاي گردان هوايي يا (RAM) بر روي جايگاه ويژه پشت آشيانه هليكوپتر نصب شده و تيربارهاي كاليبر50 در سمت چپ و راست كشتي و در دو طرف آشيانه هليكوپتر قرار دارند.

سيستمهاي فريب دهنده رادار دشمن شامل سه پرتاب كننده RBOCـ SUPER و دو پرتاب كننده "نولكا ديكوي" است.

سيستم ضد عمل الكترونيك كشتي هم در بر گيرنده رادار تاكتيكي پشتيباني عمل الكترونيك (ESM) از نوع ES3601 ساخت گروه صنعتي EDO است.

سونار و قريب دهنده كششي نيز از قسمت پشتي كشتي به آب انداخته ميشوند. "نورت روپ گرومن الكترونيك سيستمز" سامانه يكپارچه اداره نبرد (ICMS) و شركتهاي "بي اي ايي" سيستم كنترل خودكار كشتي را تهيه خواهند كرد. دكل اصلي كشتي نيز حامل سيستمهاي ارتباطي Link16 ـ Link1 ـ CEC و رادار دريايي جيراف ساخت شركت "اريكسون" خواهد بود.

شناور LCS ساخت" لاكهيد مارتين"
بدنه پيشرفته شركت "لاكهيد مارتين" براساس فناوريهاي عرضه شده يك كارخانه كشتيسازي ايتاليايي بنام "فين كانتيري" ساخته ميشود.

اين فناوري در شناورهاي بازرگاني هزار تني تندرو و شناورهاي 3 هزارتني كلاس" ژوپيتر" استفاده ميشود.

كشتي ساخت "لاكهيد مارتين" داراي يك سالن فولادي با سازههاي ويژه آلومينيومي خواهد بود. نيروي اين شناور بوسيله دو موتور 36 مگاواتي "رولزرويس" MT30 مجهز به توربينهاي گازي تامين ميشود.

همچنين دو موتور ديزل ساخت "فيربنكس مورس" چهار موتور بزرگ آبي ساخت "رولزرويس" را به حركت در ميآورند.

چهار ژنراتور ديزل نوع V1708 ساخت شركت "ايزوتا فراسچيني" با هدف تامين نيروي اضافي در اين كشتي تعبيه شده و حداكثر سرعت كشتي 34/83 كيلومتر خواهد بود. طول بدنه شناور 5/115 متر، عرض آن 1/13 متر و آبخوركشتي 7/3 متر است.

LCS1و LCS3 به توپ دريايي 57 ميليمتري مارك 110 ساخت "سيستمز" مجهز خواهند شد. سيستم اداره نبرد اين شناورها ساخت" لاكهيد مارتين" و از نوع COMBATSS-21 است.

اين كشتيها همچنين مجهز به رادار باند C بنام TRS-3D ـ EADS براي شناسايي هوايي و سطحي و يك سيستم شليك كننده و فريب دهنده رادارهاي دشمن از نوع (SKWS) ساخت يك شركت دانماركي است.

آمريكا، نيروي دريايي اسرائيل را به پيشرفتهترين كشتيهاي تندرو مجهز ميكند
كشتي جنگي"ليتورال" LCS ، نوع جديدي از خانواده شناورهاي سطحي در نيروي دريايي آمريكا به شمار ميرود به گزارش گروه سياست و امنيت دريايي سينا، "ال.سي.اس" نمونهاي از نسل آينده شناورهاي سطحي رزمي ايالات متحده تحت عنوان DDX است كه داراي قابليت مانور بسيار بالا و ساختاري شبكهاي، مركب است.
اين شناور به منظور انجام عمليات در آب هاي كم عمق طراحي شده و قادر است بر ضد تهديدات ساحلي و جنگ هاي "نامتقارن" مانند مينهاي دريايي، زير درياييهاي ديزلي (با صداي كم)، قايقهاي تندرو و قايق هاي حامل مواد منفجره وارد عمل شود.


در ماه مه سال 2004 ميلادي، وزارت دفاع ايالات متحده و نيروي دريايي اين كشور اعلام كردند كه دو تيم جداگانه از دو شركت معروف، يعني" لاكهيد مارتين" و "جنرال ديناميكز" براي طراحي و ساخت نخستين نمونه از "فلايت O" يا اولين نسل از شناورهاي LCS انتخاب شدهاند.
در دسامبر سال 2004 ميلادي شركت "لاكهيد مارتين" قرار داد ساخت اولين كشتي LCS بنام "يو.اس.اس.فريدوم" را امضا كرد و عمليات ساخت آن را از ژوئن سال 2005 ميلادي و در كارخانه كشتيسازي "مارينتا مارين" در ايالت "ويسكانسين" آغاز كرد.

براساس برنامه زمانبندي شده، كشتي در ماه سپتامبر2006ميلادي به آب انداخته خواهد شد و در سال 2007 ميلادي وارد خدمت ميشود.
بندر"سن ديه گو" درايالت كاليفرنيا به عنوان پايگاه اصلي اين شناورجديد در نظرگرفته شده است، همچنين قرار است شركت "لاكهيد مارتين" در سال 2008 ميلادي، ساخت سومين شناور از اين نوع يا "LCS3"را آغاز كند.
شركت "جنرال ديناميكز" نيز در اكتبر سال 2005 ميلادي موفق به اخذ قرارداد ساخت دومين نمونه از شناور LCS به نام "يو.اس.اس.اينديپندنس" شد و كار ساخت اين كشتي را در ماه ژانويه 2006، در كارگاه كشتيسازي "آستال" واقع در شهر"موبايل" ايالت "آلاباما" آغازكرد.
اين شركت چهارمين فروند از اين نوع شناور يا "LCS4" را نيز خواهد ساخت. قرار است اين دو شناور در سالهاي 2008 و 2009 ميلادي وارد خدمت نيروي دريايي ايالات متحده شوند. سفارش ساخت 9فروند شناور "فلايت 1" يا دومين نسل از شناورهاي LCS براي سالهاي 2008 و 2009 ميلادي داده شده و اين كشتيها طي سالهاي 2010 تا 2012 ميلادي به خدمت نيروي دريايي ايالات متحده در خواهند آمد.تعداد نهايي كشتيهاي LCS هنوز تعيين نشده اما گمان ميرود تعداد آنها بين 56 تا بيش از 60 فروند باشد. تيم مجري شركت "لاكهيد مارتين" عبارتند از: كارخانه كشتيسازي "مارنيته مارين"، كارخانه كشتيسازي "بولينگر"، شركت معماران دريايي "گيبز و كوكس"، كارگاه هاي كشتيسازي" لزار" از اسپانيا و "بلوهم و واس".
اجرا كننده قرارداد ساخت LCS كمپاني"جنرال ديناميكز" نيز شركت "بس ايرون ووركز" واقع در شهر" بس" در ايالت "مه ين" است.اعضاي عمده تيم سازنده كشتي كمپاني" جنرال ديناميكز" عبارتند از: شركت "آستال يو اس آ"، " بي.اي.ايي.سيستمز"، دريايي "آپلايد فيزيكز كورپوريشن"، " سي اي ايي مارين سيستمز "، " نورت روپ گرومن الكترونيك سيستمز "، " جنرال ديناميكز آرمامنت اند تكنيكال پروداكترز"، " جنرال دينا ميكز الكترونيك بوت "، "جنرال دينا ميكز ادونسد انفورميشن سيستمز" و "جنرال ديناميكز كانادا".
در آوريل سال 2005، نيروي دريايي آمريكا قرارداد مطالعاتي را با شركت" لاكهيد مارتين" براي ايجاد تغييراتي در شناور LCS امضاء كرد.
اين تغييرات به دليل فروش اين شناورها به نيروي دريايي اسراييل اجرا ميشود و تغييرات مورد نياز نيروي دريايي اسرائيل شامل سيستم پرتاب عمودي موشك هاي "باراك" است.

طرح كشتي جنگي ليتورال
هرچند طراحي ساخت شناورهاي LCS کاملاً با هم متفاوتاند اما هر دو شناور كاملاً نيازهاي تكنيكي را برآورده ميكنند. در هر دو طرح دستيابي به سرعت بيش از 40 نات (8/74 كيلومتر) و برد بيش از 3500 مايل (5/5631 كيلومتر) مد نظر است.
شناور طراحي شده "لاكهيد مارتين" داراي سرعت بسيار بالا و بدنه اي دو تكه است و طرح شركت "جنرال ديناميكز" با سه بدنه، بسيار مستحكم و متصل به هم است.
سازههاي دريايي در هر دو طرح با تجهيزات و خدمه براي انجام ماموريتهاي LCS و ماموريت هاي ويژه سازگار است.اگر چه برنامه به حركت درآوردن يك پرنده يا شناور در دو طرح LCS با هم فرق دارد اما طرح هاي هر دو شركت قادر به پرتاب يا به حركت درآوردن، كنترل و بازيافت وسايل نقليه هوايي يا دريايي براي محدودههاي زماني طولاني هستند، همچنين در هر دو طرح نگاه متفاوتي به گنجايش فضاي داخلي وجود دارد.
اين طرح ها شروعي است براي دستيابي به نسل دوم شناورهاي LCSيا "فلايت 1" كه براساس تجربيات بدست آمده از برنامه" فلايت0" ساخته ميشود.
در هر دو طرح سرعت نهايي 74 تا 93 كيلومتر در ساعت – در صورت بيرون ماندن بخش عمده بدنه از آب- در نظر گرفته شده است.
در طرح شركت "لاكهيد مارتين" ارتفاع بخش داخلي بدنه كشتي بلند در نظر گرفته شده است درحاليكه درطرح "جنرال ديناميكز" با جهش شناور به طرف بالا، از سطح زير آب بدنه كشتي كاسته ميشود. شكل بدنه كشتي در هر دو طرح تحولي اساسي پيدا كرده و تكامل يافته است.

تواناييها و امكانات داخلي كشتي جنگي" ليتورال"
آبخور3 متري كشتي باعث شده تا اين كشتي قادر باشد در آب هاي بسيار كم عمق ساحلي نيز به عمليات بپردازد.
اين شناور داراي حداكثر 93 كيلومتر سرعت و 2 هزار و 778 كيلومتر برد در حالت حداكثر سرعت و 7 هزار و963 كيلومتر برد با حداقل سرعت 37 كيلومتر در ساعت است.
كشتيهاي LCS همچنين داراي يك فروند هليكوپتر با سكوي فرود و آشيانه ويژه است.
هليكوپتر و يك فروند پرنده بدون سرنشين ميتوانند از اين سكوي شناور براي پرواز يا فرود استفاده كنند. اين وسايل پرنده در شرايط طبقهبندي شده شماره 5 دريا (در حالتي كه سرعت باد در حدود 50 كيلومتر و ميانگين بلندي امواج بين 2 تا 3 متر باشد) قادر به برخاستن از كشتي LCS هستند.
اين كشتي توانايي استفاده از قايقهاي كوچك، مانند قايقهاي سريعالسير 12متري در شرايط شماره 4 دريا (كه ارتفاع امواج بيش از 5/1 متر و سرعت باد در حدود 40 كيلومتر باشد) را دارد.
كشتي LCS بين 15 تا 50 نفر خدمه دارد و وسايل يك سفر يا ماموريت دريايي 21 روزه را با خود حمل ميكند. ماموريت تعدادي از خدمه كشتي انجام عمليات ويژه است.
يكي از تواناييهاي مهم LCS استفاده از هواپيما و قايقهاي بدون سرنشين مجهز به رادار، دوربين مادون قرمز و دوربين ويدئويي (مانند شناور سطحي بدون سرنشين" اسپارتان" براي عمليات شناسايي است.

سامانههاي عملياتي شناور جنگي ليتورال
سامانههاي عملياتي در كشتيهاي "ليتورال" قابليت تعويض پس از يك دوره 24 ساعته كاري را دارند. شركت "نورث روپ گرومن" براي طرح خود مجموعه هماهنگ و يكپارچهاي از سامانههاي عملياتي را برگزيده است كه عبارتند از: سيستمهاي مين پخش كني و جمعآوري آن (MIW)، تسليحات ضد زيردريايي (ASW) و تسليحات ضد سطحي (SUW).
احتمالاً بخشي از سامانههاي عملياتي در محفظههاي نگاه دارنده استاندارد نگهداري شده و بخشي از آنها در پالتهاي ويژه به شناورها منتقل ميشوند. سامانههاي عملياتي مذكور به شبكهاي از سيستم هاي شناور متصل بوده و با ديگر سامانههاي مشابه در ديگر كشتيهاي سطحي و هواپيماها در ارتباط خواهند بود.

سامانه ضد زير دريايي كشتي "ليتورال" عبارت است از:


سيستم شكار مين كنترل از راه دور AN/WD-1 ، مجموعه دستگاه سونار رديابي مين از نوع AN/AQS=20A ، سيستم مينروبي سطحي از نوع هوابرد (محمول هليكوپتر)، سيستم مين يابي ليزري هوابرد و سيستم هوابرد خنثيسازي مين.
سامانه ضد زير دريايي در برگيرنده سيستم پيشرفته آرايش نظامي ADS ساخت يكي از شركت هاي "لاكهيد مارتين" است.
ADS يك سيستم شناسايي پژواك شناختي سريع آرايش سطحي محسوب ميشود. سامانه ضد زير دريايي LCS همچنين شامل يك سيستم چند منظوره سطحي قابل كشش به وسيله شناور در آب و يك سيستم كنترل از راه دور قابل كشش در آب بوسيله هليكوپتر MH-60R يا شناورهاي سطحي بدون سرنشين است.

سامانه ضد سطحي كشتي "ليتورال" شامل يك توپ 30 ميليمتري و يك سيستم موشك انداز است.

بدنه سه قسمتي "جنرال ديناميكز"
بدنه و بخش سه قسمتي خدمه بوسيله تيم طراحي شركت "جنرال ديناميكز" پيشنهاد شد.
طولبدنه 8/127متر، عرض آن4/28 متر و ظرفيت جابجايي شناور 2 هزار و 637تن است. بدنه مذكور براساس طرح شركت "آستال" براي قايقهاي مسافري فري "بنچيجيگوااكسپرس پسنجرز" ساخته خواهد شد. سيستم ديدهباني دريايي مادون قرمز بر روي پل فرماندهي كشتي تعبيه شده و توپ اصلي 57 ميليمتري "بوفورز" برروي آن قرار دارد. همچنين پرتاب كننده موشكهاي گردان هوايي يا RAM بر روي جايگاه ويژه پشت آشيانه هليكوپتر نصب شده و تيربارهاي كاليبر50 در سمت چپ و راست كشتي و در دو طرف آشيانه هليكوپتر قرار دارند. سيستمهاي فريب دهنده رادار دشمن شامل سه پرتاب كننده RBOCـ SUPER و دو پرتاب كننده "نولكا ديكوي" است. سيستم ضد عمل الكترونيك كشتي هم در بر گيرنده رادار تاكتيكي پشتيباني عمل الكترونيك (ESM) از نوع ES3601 ساخت گروه صنعتي EDO است.
سونار و قريب دهنده كششي نيز از قسمت پشتي كشتي به آب انداخته ميشوند. "نورت روپ گرومن الكترونيك سيستمز" سامانه يكپارچه اداره نبرد (ICMS) و شركتهاي "بي اي ايي" سيستم كنترل خودكار كشتي را تهيه خواهند كرد. دكل اصلي كشتي نيز حامل سيستمهاي ارتباطي Link16 ـ Link1 ـ CEC و رادار دريايي جيراف ساخت شركت "اريكسون" خواهد بود.

شناور LCS ساخت" لاكهيد مارتين"
بدنه پيشرفته شركت "لاكهيد مارتين" براساس فناوريهاي عرضه شده يك كارخانه كشتيسازي ايتاليايي بنام "فين كانتيري" ساخته ميشود. اين فناوري در شناورهاي بازرگاني هزار تني تندرو و شناورهاي 3 هزارتني كلاس" ژوپيتر" استفاده ميشود. كشتي ساخت "لاكهيد مارتين" داراي يك سالن فولادي با سازههاي ويژه آلومينيومي خواهد بود. نيروي اين شناور بوسيله دو موتور 36 مگاواتي "رولزرويس" MT30 مجهز به توربينهاي گازي تامين ميشود.
همچنين دو موتور ديزل ساخت "فيربنكس مورس" چهار موتور بزرگ آبي ساخت "رولزرويس" را به حركت در ميآورند. چهار ژنراتور ديزل نوع V1708 ساخت شركت "ايزوتا فراسچيني" با هدف تامين نيروي اضافي در اين كشتي تعبيه شده و حداكثر سرعت كشتي 34/83 كيلومتر خواهد بود. طول بدنه شناور 5/115 متر، عرض آن 1/13 متر و آبخوركشتي 7/3 متر است.
LCS1و LCS3 به توپ دريايي 57 ميليمتري مارك 110 ساخت "سيستمز" مجهز خواهند شد. سيستم اداره نبرد اين شناورها ساخت" لاكهيد مارتين" و از نوع COMBATSS-21 است.
اين كشتيها همچنين مجهز به رادار باند C بنام TRS-3D ـ EADS براي شناسايي هوايي و سطحي و يك سيستم شليك كننده و فريب دهنده رادارهاي دشمن از نوع (SKWS) ساخت يك شركت دانماركي است.


military.ir