بهداد سلیمی: به همسرم قول داده بودم که قهرمان المپیک میشوم. تصویری از پهلوان سلیمی و همسر محترمش
خوشحالم که به قولم عمل کردم و اين رکورد تقديم به همه ايرانيان. من البته مي توانستم رکوردهاي بهتري داشته باشم، اما آنها را گذاشته ام براي بازيهاي بعدی ........