سایت جهان نيوز نوشت: اخیرا فیلم مستندی علیه مسعود ده نمکی منتشر شده است که توسط پگاه آهنگرانی ساخته و در اختیار شبکه های ماهواره ای و رادیوهای ضدانقلاب مانند بی بی سی قرار گرفته است.

به گزارش جهان فیلم «ده نمكیها»، ساخته پگاه آهنگرانی در بیبیسی فارسی پخش شد. به گزارش پارس توریسم، فیلم، مستندی بود درباره فعالیتهای ده نمكی از دهه هفتاد تا به حال. در این مستند از ویدئوی مصاحبه های وی در نشستهای مختلف و گفتوگو با منتقدان سینما و نشریاتی كه او در آن فعالیت داشت، استفاده شده بود، اما تمركز اصلی روی اخراجیها و حواشی آن بود. نشان دادن حضور وزیر فرهنگ، صفار هرندی در سر صحنه فیلم، تمجید و حمایت حسینی از فیلم و ابراز امیدواری به ساخت قسمت سوم و جشن باشكوه برای افتتاحیه قسمت سوم در مقابل سوالی درباره حمایت همه جانبه از ده نمكی و جواب منفی او، از نكات جالب این مستند بود.

در بخشی دیگر محمدعلی ابطحی با حمایت از اخراجیها گفت كه ما در كار خودمان موفق بوده ایم؛ چرا كه چماق دار سابق به كارگردان تبدیل شده و این روند خوبی است.
در این مستند كه از منتقدان مختلفی درباره اخراجیها سوال شده بود به غیر از مسعود فراستی كسی از اخراجیها تعریف و تمجید نكرد.