فیلمهای داماد خوشقدم، غیرقابل ردیابی، یک اتفاق ظاهرا ساده، رابین هود و ... سهشنبه 24 اسفندماه از شبکههای مختلف تلویزیون روی آنتن میرود. </B>

فیلم سینمایی داماد خوشقدم به کارگردانی کاظم راست گفتار و تهیهکنندگی محمد کمالیپور سهشنبه 24 اسفند ماه ساعت 22 از شبکه یک سیما پخش میشود.
فیلم سینمایی غیرقابل ردیابی به کارگردانی گریگوری هابلیت سه شنبه 24 اسفند ماه ساعت 24 ازشبکه یک سیما پخش خواهد شد. فیلم تلویزیونی یک اتفاق ظاهرا ساده سهشنبه 24 اسفند ماه ساعت 13 از شبکه دو سیما پخش ميشود.
فیلم سینمایی رابین هود به کارگردانی و تهیهکنندگی ولفگانگ ریترمن سهشنبه 24 اسفند ماه ساعت 14:30 از شبکه دو سیما روی آنتن میرود. داستان فیلم ازاین قراراست که رابین هود یک قهرمان شجاع است که برای کمک به مردم فقیر تلاش زیادی ميکند.
فیلم سینمایی میمونهای فضایی 2 سهشنبه 24 اسفند ماه ساعت 15:30 از شبکه دو سیما روی آنتن میرود. فیلم سینمایی داستان اسباب بازی 3 به کارگردانی لی یونک ریچ محصول سال 2010 آمریکا سه شنبه 24 اسفند ماه ساعت 17 از شبکه دو سیما روی آنتن میرود.
این انیمیشن سومین داستان اندی واسباب بازی های اوست. فیلم سینمایی اژدهاتونو چطور آموزش بدین به کارگردانی دین دبلویس محصول سال 2010 آمریکا سهشنبه 24 اسفند ماه ساعت 18:30 از شبکه دو سیما روی آنتن میرود.
فیلم سینمایی پارک ژوراسیک1 سه شنبه 24 اسفندماه ساعت 18:40 از شبکه چهار سیما پخش ميشود. این فیلم به کارگردانی استیون اسپیلبرگ درباره پسر یک خانواده محقق است که به همراه دوستش به جزیرهای دور ميرود. فیلم سینمایی حد نهایی به کارگردانی کریستین دوگای پنجشنبه 24 اسفند ماه ساعت 16:50 از شبکه تهران پخش ميشود.
فیلم سینمایی طعمه به کارگردانی دارلرودت سهشنبه 24 اسفند ماه ساعت 20:45 از شبکه تهران پخش میشود. داستان این فیلم در مورد خانوادهای است که برای تفریح به آفریقا ميروند و ماشین آنها در بیشه شیرها گیرمی افتد و آنها درصدد فرار از آنجا هستند.

منبع : دنیای اقتصاد