اینم یه فیلم دیگه که 3 ،4 تا ماشین گذرموقت تو یکی از خیابان های شیراز پارک هستن ...

BMW 645-RangeRover Sport-Mercedes Benz C350- Corvet C6
برای تماشای فیلم میتوانید از نرم افزار FLV Player استفاده کنید.

حجم 1.7 مگابایت