در حالی که شرکت های خودروساز برای تحویل خودرو با استاندارد یورو 4 از خریداران ۳ میلیون تومان اضافه پرداخت را مطالبه می کنند، ابهام در شماره گذاری خودروهای یورو ۲، مشتریان شرکت های خودروساز را با بلاتکلیفی روبه رو کرده است. برخی شرکت های خودروساز در تماس با خریداران محصولاتشان، از آنها خواسته اند تا برای تبدیل خودروی خریداری شده از استاندارد یورو 2 به یورو 4 بین 5/2 تا 3 میلیون تومان اضافه پرداخت انجام دهند، این در حالی است که بحث های مطرح شده در مورد احتمال شماره گذاری خودروها با استاندارد یورو 2 این خریداران را در بلاتکلیفی قرار داده است.

پس از آنکه مصوبه دولت برای الزام خودروسازان به تولید خودرو با استاندارد یورو 4 از ابتدای تیرماه امسال صادر شد، خودروسازان بحث افزایش قیمت تمام شده خودرو با این استاندارد را در جلساتی با مسوولان سازمان حمایت پیگیری کردند و در نهایت قرار شد افزایش 700 هزار توماني در مورد خودروهای با استاندارد یورو 4 اعمال شود. این در حالی است که هم اکنون شرکت ایران خودرو بابت تحویل خودرو با استاندارد یورو 4 به جای یورو 2، مابه التفاوت 5/2 تا 3 میلیون تومانی را از خریداران مطالبه می کند. همچنین اختلاف قیمت تیبا با استاندارد یورو 4 و یورو 2 حدود یک میلیون و 100 هزار تومان است. مدیر فروش یکی از نمایندگی های ایران خودرو در این مورد می گوید: در حال حاضر خودرو با استاندارد یورو 2 پلاک نمی شود و خریداران برای تحویل ماشین خود یا باید مابه التفاوت 3 میلیون تومانی را پرداخت کنند یا منتظر بمانند تا مجوز شمار ه گذاری خودروهای یورو 2 از سوی پلیس صادر شود. در عین حال، مدیر فروش یکی از نمایندگی های سایپا نیز می گوید: در حال حاضر پراید با استاندارد یورو 2 پلاک می شود، ولی اختلاف قیمت نوع یورو 2 با یورو 4 در مورد تیبا به حدود یک میلیون و 100 هزار تومان می رسد. وی ادامه می دهد: در حال حاضر شرکت  سایپا به جای تحویل تیبا با استاندارد یورو 4 از برخی خریداران می خواهد تا برای تحویل این خودرو با استاندارد یورو 2 اقدام کنند.