با وجود کاهش نرخ ارز و سیر نزولی قیمت خودروهای تولید داخل و وارداتی در حاشیه بازار برخی واردکنندگان در مقابل کاهش قیمت خودروهای وارداتی متناسب با نرخ ارز در بازار مقاومت می کنند.

نمایندگی های رسمی واردکننده خودروها از کاهش نرخ محصولات متناسب با قیمت های بازار خودداری کرده و از آن سو نیز فروش اقساطی این خودروها را با قیمت هایی که در برخی موارد حتی 10درصد گران تر از قیمت های بازار است، آغاز کرده اند.

با این شرایط، مشخص نیست این شرکت ها که در گذشته با اندک افزایش نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی را افزایش می دادند چرا با وجود کاهش اخیر نرخ ارز از کاهش قیمت این محصولات خودداری می کنند.