گروه بنگاه ها : به نظر می رسد انتظار فعالان بازار آهن برای به کف رسیدن قیمت ها هنوز ادامه دارد و در این میان نوسان قیمت ارز مانع از تحقق خواسته های آنها شده و از این رو فضای معاملات نیز متاثر از حالت انتظاری بهبود نیافته است.

فعالان بازار آهن نزدیک به دو سال است که با پدیده نوسان نرخ ارز مواجه هستند و این موضوع عرصه را برای برنامه ریزی آینده با مشکل همراه کرده است؛ چراکه این نگرانی همواره وجود دارد که مواد اولیه را با قیمتی خریداری کنند که پس از ایجاد ارزش افزوده امکان فروش با سود میسر باشد یا خیر. در حال حاضر به دلیل بالا بودن سطح قیمت ها حدود یک تا دو ماه قبل، اغلب خرید مواد اولیه از سوی واحد فولادی با قیمت های بالاتر صورت گرفته بود، این در حالی است که به واسطه شیب نزولی قیمت ارز روند کلی نرخ آهن آلات بیش از ده روز است که نزولی شده است. این موضوع به این معنی است که اغلب واحد های تولیدی، شمش و مواد اولیه را با قیمت های بالاتری نسبت به نرخ فروش بازار به دست آورده اند و در نهایت یک دوره زیان خواهند داشت؛ اما امیدوارند با به کف رسیدن قیمت ها از تداوم ضرر و زیان جلوگیری کنند.دیروز اغلب واحد های تولیدی نرخ پیشنهادی فروش را کاهش دادند از آن جمله می توان به فولاد کیمیا، آریان فولاد و البرز غرب اشاره کرد. همچنین جهان فولاد غرب نیز نرخ پیشنهادی تیرآهن را با قیمت پایین تری نسبت به روز قبل اعلام کرد.