حسین مهاجران درباره ی قیمت انواع میوه گفت: هلو ریز قالب کیلویی 800 تا 1600 تومان، هلوی درشت 4000 تا 6000 تومان، گیلاس 8000 تا 8500 تومان، گیلاس ریز قالب کیلویی 3000 تا 4500 تومان، موز کیلویی 3500 تومان، زردآلو درجه یک 7500 تا 8500 تومان، زرد آلو متوسط 3000 تا 4000 تومان، گوجه سبز 3000 تا 5000 تومان، هندوانه 1100 تومان، سیب گلاب 5500 تا 6000 تومان، طالبی 1400تومان، ملون کیلویی 800 تا 1600 تومان، توت فرنگی 6000 تومان، خیار گلخانه ای 1600 تومان، خیار فصلی 1300 تومان، پیاز 600 تا 650 تومان و سیب زمینی کیلویی 2000 تومان به فروش می رسد.

مهاجران درباره  افزایش قیمت میوه نسبت به سال گذشته گفت: به دلیل سرمازدگی زرد آلو و گوجه سبز تمام میوه ها به نسبت دچار افزایش قیمت شده اند.او تصریح کرد: در سال گذشته قیمت هلو کیلویی 2500 تومان بود که با این افزایش قیمت ها به 4000 تومان رسیده است.وی بیان کرد: تنها میوه ای که نسبت به هفته گذشته کاهش قیمت یافته موز است و قیمت آن از کیلویی 4700 تومان به کیلویی 3500 تا 3800 تومان کاهش یافته است و این کاهش قیمت به دلیل افزایش تولید و برداشت در قاره آفریقا و کاهش قیمت 100 دلاری قیمت موز در هر تن است.

مهاجران درباره ی هندوانه گفت: هندوانه توسط دلالان به فروش می رسد که قیمت آن بسیار گران است و پیش بینی می شود تا پنج روز مانده به ماه رمضان قیمت آن با ورود هندوانه همدان که ارزان ترین هندوانه است کاهش یابد، این هندوانه در سال گذشته با قیمت کیلویی 450 تومان به فروش رسید.او ادامه داد: نوید بخش کاهش قمت طالبی، طالبی ساوه است که باعث می شود قیمت طالبی کمتر از کیلویی 1000 تومان شود.وی همچنین گفت: امسال انواع سیب  دچار آسیب دیدگی شدند و در کنار آن سیب زمینی با وجود ورود سیب زمینی اصفهان به بازار هم چنان گران است و این افزایش قیمت به دلیل کاشت بی رویه در دو سال گذشته بود که در این دو سال حتی هزینه ی کاشت برای کشاورزان تامین نشد.مهاجران افزود: انبه که از بازارچه های مرزی به کشور وارد می شود در دو هفته گذشته 50 درصد کاهش قیمت داشته و با قیمت کیلویی 6000 تومان به فروش می رسد که این قیمت همچنان با قیمت واقعی آن که در حدود کیلویی 1500 تومان است فاصله زیادی دارد.رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان در پایان تاکید کرد: افزایش قیمت انواع میوه به دلیل سرما زدگی و از بین رفتن زردآلو و گوجه سبز و گیلاس بوده است.