ایران جیب : با آزاد شدن ثبت سفارش واردات مگان هاچ بک، این خودروی جدید وارد ایران خواهد شد.

اخیرا ثبت سفارش دو مدل خودروی مگان هاچ بک و واردات آن به ایران آزاد شده است. مگان هاچ بک نسل سوم خودروی مگان محسوب می شود.تولید نسل اول مگان از سال 1996 آغاز شده و تا سال 2003 ادامه یافت. از سال 2004 تا 2010 نیز نسل دوم این خودرو تولید و عرضه شد. از سال 2011 نیز تولید نسل سوم این خودرو که همان مگان هاچ بک است در سایت فرانسه و ترکیه شرکت رنو آغاز شده است.

مگان جدید خودرویی هاچ بک بوده و از نظر شکل ظاهری، بدنه و طراحی داخلی تغییرات زیادی نسبت به مگان فعلی در حال تولید در ایران دارد. البته مگان در حال تولید در ایران نسل دوم این خودرو محسوب می شود که تولید آن از سال 2010 در اروپا متوقف شده است. طبق برخی اخبار به دست آمده، قیمت مدل پایه مگان هاچ بک پس از ورود به ایران حدود 130 تا 150 میلیون تومان خواهد بود. هم اکنون قیمت مدل پایه این خودرو در اروپا حدود 20 هزار یورو است.