به گفته معاون کیفیت ایران خودرو براساس آخرین وضعیت منتشر شده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در حوزه شاخص رضایت مشتریان از محصولات در سطح قیمتی 20 تا 40 میلیون تومان رتبه اول مربوط به خودروی پژو 206 صندوق داراست.

کیانوش پورمجیب اظهار کرد: به طور میانگین کیفیت محصولات ایران خودرو در سال 1391 نسبت به سال 1388 حدود 53 درصد رشد داشته است. این درحالی است که میانگین کیفیت محصولات در سال 1390 نسبت به سال 1388 به میزان 44 درصد بوده است.وی افزود: مستندات و عملکرد این گروه صنعتی از سال 1388 تا کنون گویای این نکته است که مجموعه برنامه ریزی ها و جهت گیری های کیفی در تعریف پروژه ها منجر به دستاوردهایی معین در زمینه ارتقای کیفیت محصولات تولیدی شده است.

پورمجیب ادامه داد: بهبود کیفی محصولات این شرکت در سال 1391 براساس شاخص آدیت ترکیبی به شکلی است که در حال حاضر همه خودروهای تولیدی این شرکت در سطوح کیفی خوب و خیلی خوب قرار دارند. این امر نشانگر این است که ایران خودرو نسبت به اهداف آئین نامه ارتقای کیفی خودروها، ابلاغی توسط وزارت صنایع سابق پیشی گرفت است.وی با بیان اینکه از نظر ما پراهمیت ترین شاخص برای سنجش کیفیت محصولات، نظر مصرف کنندگان و مشتریان نهایی است که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران انجام می شود، تصریح کرد: خوشبختانه محصولات ایران خودرو در این شاخص همواره راه بهبود را پیموده اند و با پروژه هایی که در دست اجرا داریم، امیدواریم این بهبودها تا رسیدن و حفظ بهترین جایگاه در بین سایر محصولات تولیدی در کشور ادامه یابد.