مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ادامه روند نزولی تولید خودرو در کشور به نفع مصرف کنندگان و خودروسازان نخواهد بود.

کیومرث فروتنی اظهار کرد: اردیبهشت ماه سال گذشته با توجه به نیاز صنعت خودرو به نقدینگی برای پرداخت مطالبات قطعه سازان، تسهیلاتی به ارزش دو هزار میلیارد تومان در کارگروه حمایت از تولید به تصویب رسید. وی با بیان اینکه با گذشت بیش از یک سال از آن زمان تاکنون این تسهیلات پرداخت نشده است، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل این وضعیت شروطی است که بانک ها برای پرداخت این تسهیلات براي خودروسازان گذاشته اند. مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این در حالی است که تامین نقدینگی صنعت خودرو از اهمیت بالایی برخوردار بوده و پرداخت این تسهیلات در شرایط فعلی کمک زیادی به پرداخت مطالبات قطعه سازان و به دنبال آن افزایش تولید قطعه و خودرو در کشور خواهد کرد.