اطلس خودرو، جدیدترین لیست قیمت خودروهای کیاموتورز را در تاریخ 1392/03/02 به شرح ذیل اعلام کرد :