گروه بازار پول- پرونده نرخ تورم در نیمه اول سال با افزایش نرخ آن به 24 درصد بسته شد.بانک مرکزی در خبری اعلام کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه 1391 به عدد 8/348 رسید؛ بنابراین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه 1390 معادل 24 درصد است.نرخ تورم در مرداد ماه سال قبل نیز 5/23 درصد گزارش شده بود.
این نرخ در سه سال و نیم گذشته بی سابقه بوده است و به نظر میرسد علت اصلی آن همان پدیده خاصی است که به گفته بهمنی در 4 ماه ابتدایی سال اتفاق افتاده است. رشد نقدینگی در این دوره بر خلاف دوره های گذشته بسیار بالا گزارش شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی این رشد تا پایان تیر ماه معادل 10 درصد بوده است. بر این اساس این شاخص باید حاوی اطلاعات سالجاری (12 ماه به طور میانگین) و سال گذشته روند قیمت ها باشد. شاخص مذکور برآیندی از آمار کلیه تحولات اقتصادی بر سطح عمومی قیمتها است.

تورم نقطه به نقطه 28 درصد
با توجه به آنکه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریور ماه سال گذشته معادل 3/272 بوده است افزایش شاخص به عدد 8/348 در سال جاری نشان از رشد 1/28 درصدی تورم نقطه به نقطه در آخرین ماه نیمه اول سال دارد.
رشد تورم نقطه به نقطه نیز در نوع خود کم سابقه است و روند رو به رشد آن در شهریور نیز ادامه یافته است. تورم نقطه به نقطه نشانده نده تفاوت قیمتها در یک ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل است.

تورم ماهانه 3/2 درصد
تورم ماهانه نیز که بیانگر تفاوت تورم یک ماه در ماه مشابه سال قبل بوده است روند رو به رشد داشته است.بر اساس آمار اعلام شده تورم ماهانه در شهریور نسبت به مرداد ماه 3/2 درصد رشد داشته است. رشد ماهانه گرچه بیشترین رشد ماهانه در ماه تابستان به حساب می آید، اما در مقایسه با دو ماه ابتدایی فصل بهار رقم کمتری را ثبت کرده است.